Eiropas Solidaritātes Korpusu

16. janvārī Liepājas 7. vidusskolas 11. a un 11. b skolēni tikās ar Annu Valdmani, kura pastāstīja par ESK (Eiropas Solidaritātes Korpusu) brīvprātīgo darbu un ESK īstenotajiem projektiem, ka arī par ERASMUS +, jauniešu apmaiņas projektiem, jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem. Anna dalījās pieredzē, kā viņa pati ir nokļuvusi projektā un, pateicoties organizācijai „Biedrība Radi Vidi Pats”, devās izglītojošā, videi draudzīgā un sportiskā piedzīvojumā, kā arī 2 mēnešu brīvprātīgajā darbā Horvātijā. Tā bija lieliska iespēja iepazīt citu tautu kultūru un jaunus cilvēkus no dažādam valstīm. Anna iedrošināja mūsu jauniešus noticēt savam spējām. Paldies, Anna!