Kas es varētu būt? 21. Novembris

2019. gada 21.novembrī Liepājas 7. vidusskolas 2. klašu skolēniiem notika karjeras izglītības nodarbība “Kas es varētu būt?”, kuras laikā skolēni iepazina animatora profesiju un nedaudz iejutās animatoru lomā. Nodarbība skolēniem tika īstenota projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.