Kas es varētu būt? 28. Novembris

2019.gada 28. novembrī Liepājas 7. vidusskolas 4. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbības “Kas es varētu būt?”. Nodarbību laikā skolēni iepazina ķīmiķa profesiju, kā arī paši iejutās ķīmiķu lomā, veicot divus interesantus eksperimentus.
Nodarbības tika īstenotas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros.