“Veiksmīgas karjeras ABC”

2019.gada 14. oktobrī Liepājas 7. vidusskolas 9. klašu skolēniem notika seminārs “Veiksmīgas karjeras ABC”, kuru vadīja personības izaugsmes treneris Andris Arhomkins. Semināra laikā skolēni uzzināja formulu, kas palīdz veidot veiksmīgu karjeru.Seminārs notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.