Projekts “PuMPuRS” 2018./2019.m.g.

Analizējot darbu projektā “PuMPuRS” 2018./2019.m.g., varam novērtēt savu darbu pozitīvi, jo 2.semestrī īstenojam plānu par 81% – tas ir ļoti labs rezultāts (1.sem – 52%). Šogad 1.semestrī ieplānojām atbalsta plānus 45 skolēnam, gan mācību priekšmetos, gan konsultācijās ar logopēdi un psihologu. Cenšamies realizēt visu nepieciešamo palīdzību skolēniem.