FOKUSS Liepājā

2019.gada 16. septembrī Liepājas 7. vidusskolā notika paņeļdiskusija jaunatnes iniciatīvas projekta “FOKUSS Liepājā” ietvaros. Projekta mērķis ir atbalstsy priekšlaicīgas mācību pārtrauksānas samazināšana.