Eiropas diena

Lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, stiprinot skolēnu pilsoniskuma un līdzdalības apziņu un prasmes, Liepājas 7. vidusskolā notika klases stundas, kas bija veltītas Eiropas dienai. 8.klases veidoja sienas avīzes, veltītas kādai Eiropas valstij un izspēlēja spēli, kura bija interesanta un aizraujoša, “ Eiropas bingo”. Spēle iedzīvināja un pilnveidoja izpratni par terminiem, jēdzieniem un leksiku, kas saistīti ar Latviju, Eiropu, ES dalībvalstīm, pilsonisko līdzdalību, politiku.