Liepājas skolēnu pētniecisko darbu konference

22. martā notika Liepājas skolēnu pētniecisko darbu konference. Trīs 7. vidusskolas skolēni ieguva trīs 3. pakāpes diplomus.

Iļja Karpovs – 7. klase – 3. pakāpes diploms valodu mācību jomā.

Aleksandrs Dvoenkins – 4. klase – 3. pakāpes diploms dabaszinātņu jomā.

Diāna Melihova – 4. klase – 3. pakāpes diploms dabaszinātņu jomā.

Apsveicam skolniekus un sakām liels paldies!