“Jaunais pilsonis”

7. martā mūsu skolā viesojās Latvijas Pilsoniskas Alianses lektore Maija, kas rosināja skolēnus piedalīties projektā “Jaunais pilsonis”. Dalību bija izteikušas 8.b un 10.a klase. Skolēni projekta ietvaros izspēlēja spēli “ Četri stūri’ un noklausījās nelielu lekciju par iespējām piedalīties dažādās akcijās , kas saistītas ar pilsonisko līdzdalību un ietver sevī – piedalīšanos vēlēšanās, brīvprātīgais darbs, dalību dažādās kampaņās utt.