Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ.

Skolas dalība jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ.”

2018.gada novembrī Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk īstenot British Council finansētu jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, kurā aicinātas iesaistīties skolas, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas darbā.

Mūsu skola pieteicās un saņēma apstiprinājumu dalībai projektā.

Mēs izvēlējamies piedalīties projektā:

  • lai iegūtu zināšanas, prasmes un pieredzi kritiskās domāšanas, mēdijpratības, informācijas iegūšanas un apstrādes, kultūras izpratnes un izpausmes, līdzdalības sekmēšanas un citos jautājumos;
  • lai apgūtu interaktīvu mācību metodiku, jo īpaši pilsoniskās audzināšanas un vērtībizglītības jomā, t.sk., īstenojot to neformālā vidē;
  • lai pieredzētu Latviju interaktīvā veidā, reflektējot par dažādību, vērtību un inovāciju mijattiecībām;
  • lai uzklausītu dažādu jomu ekspertus, plānotu un īstenotu uz jauniešu iesaisti un pilsonisko līdzdalību vērstas darbības un dalītos pieredzē;
  • lai iepazītos un sadarbotos ar citu skolu jauniešiem un pedagogiem;
  • lai dalītos ar iegūto pieredzi ar kolēģiem un citiem interesentiem vietējā kopienā, citās skolās, kā arī tālāk attīstītu un izmantotu tās tālākajā ikdienas darbā skolā.

Projekts ilgs pusotru gadu.  Projektā piedalās 15 skolu komandas no visas Latvijas. Mūsu skolas komandā ir divas skolotājas – Gunita Lūse, Jeļena Judina un divi skolēni-  Natalija Ivanova, Artjoms Ivanovs.

Pirmais seminārs  “Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā”  notika  2019. gada 31. janvārī – 2. februārī Siguldā.

Projekta laikā nodarbības vadīja Latvijā pazīstami cilvēki. Gan skolēni, gan skolotāji guva jaunu pieredzi, uzzināja daudz interesanta par vērtībizglītību, mēdijpratību, pilsonisko līdzdalību. Semināra laika notika arī daudz praktisku nodarbību.

Semināra laikā gūtā pieredz tiks izmantota gan audzināšanas, gan mācību darbā un to vadīs visa projekta komanda. Ir ļoti pozitīvi, ka arī skolēniem ir iespēja plānot  un vadīt dažādus pasākumus saviem vienaudžiem.