Mūzikas olimpiāde

7. februarī 2019. gadā notika 8. Mūzikas olimpiāde Liepājā, kur piedalās dažādas skolas: Liepājas 5. vsk, 7.vsk, 8. vsk, 15. vsk un Liepājas Katoļu pamatskola. Mūsu skolu aizstāvēja Vsevolods Kronbergs – 7.b klases skolnieks. Viņš saņēma pateicību par piedalīšanos.