Projekts – Karjeras Atbalsts

ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Karjeras atbalsta pasākumu – karjeras informācijas, karjeras izglītības, karjeras konsultāciju u.c.  aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Projekts atbalsta karjeras plānošanas tēmas- pašnovērtējuma veikšana, darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana.