Kurzemes Democentrs

29.novembrī Liepājas 7.vidusskolas 7.klašu skolēni devās braucienā uz Ventspili,
kur apmeklēja zinātnes un tehnoloģiju parku ” Kurzemes Democentrs” un Ventspils Digitālo centru.
Skolēni darbojās tehniski radošajās darbnīcās, kuru laikā iepazina fiziķa, inženiera, programmētāja un datorgrafiķa profesijas.
Brauciens un dalība tehniski radоšajās darbnīcās organizēta projekta Nr. Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.