Peldēšana

Š.g. no 14.09. līdz 17.12. notika 2. klašu skolēnu peldēšanas apmācība.  Šo programmu pilnībā apguva 45 skolēni, un viņi prata nopeldēt 25 m garu distanci baseinā brīva stilā. 5 skolēni apguva apmācības programmu daļēji un nopeldēja 25 m ar palīglīdzekļu palīdzību.

Apmācības beigas  skolēni saņēma apliecības par peldēšanas programmas apguvi.

Vēlētos pateikties klases audzinātājām un skolēnu vecākiem par atbalstu un izturību.