10. klašu iesvētīšana.

Pēc tradīcijas pēdējā dienā pirms brīvdienām mūsu skolā notika 10. klases iesvētīšana vidusskolā. Mūsu 10.klases skolēnus gaidīja piedzīvojumi. Desmitklasnieki mājasdarbā bija sagatavojuši priekšnesumus. Lai gan iesvētībās notika sacensības starp klasēm – visos startos uzvarēja draudzība. Tad sekoja pasākuma nozīmīgākā daļa –  zvēresta nodošana. Novēlēsim mūsu 10.klases skolēniem veiksmi mācībās un radošus panākumus!