Skolotāju diena 05.10.2018

Skolotāju sveikšana un skolēnu sagatavotais koncerts.