Lepojamies ar mūsu skolas skolēniem par teicamiem sasniegumiem!

2018.gada 4.jūnijā Liepājā, atpūtas kompleksā “Libava” tika apsveikti un apbalvoti Liepājas skolu 9.-12. klašu teicamnieki, valsts mācību olimpiāžu uzvarētāji un labāko zinātniski pētniecisko darbu autori. 

Par sasniegumiem valsts olimpiādēs tika sumināti mūsu skolas skolēni:

Igors Astrauskas (11.b) par iegūto 3.vietu ķīmijas valsts olimpiāde.

Viktors Noviks (9.c) par iegūto 3.vietu mājturības un tehnoloģiju valsts olimpiādē.

Par veiksmīgu izglītojamo sagatavošanu valsts mācību priekšmetu olimpiādēs tika sumināti mūsu skolas skolotāji:

Marija Žiguna par Igora Astrauska sagatavošanu ķīmijas valsts olimpiādei

Inese Intenberga par Viktora Novika sagatavošanu mājturības un tehnoloģiju valsts olimpiādei.

Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2017./2018.m.g. 1.semestrī un 2.semestrī 9.-12.klašu grupā:

Lučija Dudkina (11.b)

Igors Astrausks (11.b)

Alīna Kuprjašova (12.b)

Leonīds Pšonkins (12.b)