Apsveicam un lepojamies par mūsu skolotājiem!

Apsveicam mūsu skolotājus par labiem un izciliem sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem un veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Liepājas pilsētas konkursiem un olimpiādēm!