„Roku darbs-zelta darbs”

2018.gada 10.aprīlī, sākumskolas skolēniem, pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” bija iespējas piedalīties darbnīcā „Roku darbs-zelta darbs”. Pasākuma sākumā 2.klašu skolēni saņēma informāciju par kosmētikas ražošanas amatu, darbības sfērām un specifiku, par nepieciešamajām iemaņām, spējām, rakstura īpatnībām. Kā arī saņēma atbildes uz tādiem jautājumiem kā: Vai ir bijuši kādi izaicinājumi darbā? Ko jāsagaida no klienta? Vai ir nepieciešamas vēl kādas papildu zināšanas jau apgūtajām?
Savukārt, praktiskās nodarbības laikā skolēni izmēģināja savas iemaņas un pārbaudīja savu interesi par aplūkoto amatniecības jomu.