Apsveicam un lepojamies!

Rīgā, 2018.gada 29.martā norisinājās valsts 59.ķīmijas olimpiāde. Apsveicam mūsu skolas 11.b klases skolnieku Igoru Astrausku ar iegūto 3.pakāpes diplomu!

Paldies skolotājai Marijai Žigunai par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā!