“Karjeras izvēle- Fizioterapijas speciālists” [23.03.2018]

2018.gada 23.martā Liepājas 7.vidusskolā karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika pasākums “Karjeras izvēle- Fizioterapijas speciālists”. Pasākuma laikā skolēni guva priekšstatu par fizioterapijas speciālista darba ikdienu, kā arī ieguva informāciju par to, kādas zināšanas nepieciešamas fizioterapeitam, cik ilgi jāstudē un kurās Latvijas augstskolās var iegūt fizioterapeita speciālista diplomu.