Pasākums 5.klasēm “Latviski var arī tā!” [07.03.2018]

      Jau par tradīciju skolā ir kļuvis pasākums 5.klasēm “Latviski var arī tā!”. Tā mērķis ir izmantojot spēles elementus radoši mācīties  latviešu valodu .

      Pasākuma piedalījās visas 5.klases. Skolēni lietojot “burvju vārdiņus”, piedalījās atjautības spēlē, skatoties  filmas “Emīla nedarbi”, mācījās būt vērīgiem un atraktīviem. Spēlējot “Dziesmu dueli” un minot mīklas, skolēni bija jautri un neparasti pārsteigti, ka latviski var arī tā! Visas trīs klases ieguva 1.vietu, jo pilnīgi sakrita punktu skaits.

      Paldies skolēniem un latviešu valodas skolotājām par vadīšanu un skolēnu sagatavošanu!

Sk.Līvija