Lepojamies!

9. b klases skolēns Kirils Padgaļskis veiksmīgi uzstājās Kurzemes VIII Atklātajā olimpiādē .