Sveču darbnīcas 3.klašu skolēniem [18.12.2017]

Sveču darbnīcas laikā 3. klašu skolēni uzzināja ar sveču lējēja meistara amatu, darbības sfēru un specifiku. Skolēniem palīdzēja uzzināt par sveču lējēja meistara amatu ikdienām, par nepieciešamajām rakstura īpašībām, lai taptu kvalitatīvs produkts, par to, kas veicina un kas bremzē veiksmīgu uzņēmējdarbību. Bērni uzzināja arī par spējām, īpašībām un iemaņām, kuras ir nepieciešamas, lai strādātu minētājā amatā, ka arī par mācību priekšmetiem, kuri ir svarīgi, lai nākotnē strādātu minētajā profesijā un par to, kā saražoto produkciju virzīt līdz galapatērētājam.

Praktiskās nodarbības laikā skolēni izmēģināja savas iemaņas un izlēja katrs savu vaska svecīti.