Pieredzes apmaiņas brauciens Daugavpilī [23.-24.11.2017]

Vairāki Liepājas skolu skolotāji no 23. līdz 24. novembrim devās pieredzes apmaiņas braucienā dalībai seminārā “Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pieredze”. Arī Liepājas 7. vidusskolas direktore Inese Ferstere, skolotāja Svetlana Kuprjašova, pedagogs karjeras konsultants Inga Naumčika piedalījās minētajā braucienā. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā skolotāji grupās apmeklēja vairākas Daugavpils skolas- Daugavpils 3.vidusskolu , Daugavpils Krievu vidusskolu-liceju, Daugavpils Vienības pamatskolu, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāziju. Guva priekšstatu par skolu darbu un sasniegtiem rezultātiem. Liepājas skolotāji tika iepazīstināti ar Daugavpils skolu pieredzi vairākās izglītības jomās- “Digitālā pratība mācību procesā”, ” Karjeras izglītības sistēma skolā un tā integrēšana mācību procesā”, ” Pedagogu sadarbības iespējas (APU programmas īstenošana)”, “Izglītība daudzkultūru vidē”.
Liepājas skolotāji iepazina Latgalisko kultūrvidi Aglonā- apmeklēja Aglonas baziliku, Aglonas Maizes muzeju, kā arī apmeklēja Daugavpils cietoksni un tajā izveidoto “ROTKO” mākslas galeriju.