Tikšanās ar Domes deputātiem [16.10.2017]

16.10.2017. skolu apmeklēja Liepājas Domes deputāti: Valerijs Agešins, Helēna Geriloviča, Ludmila Rjazanova un Pāvels Sereda. Deputātiem bija saruna ar vidusskolas skolēniem, viņi apmeklēja starpdisciplināro stundu 12.a kl. (vēsture + latviešu valoda), kuru vadija Olga Ņefjodočkina un Līvija Kamuškina. Aktu zālē deputāti tikās ar skolas pedagogiem, pastāstot par savu darbu un atbildēja uz interesējošiem jautājumiem.


Video: