Projekts “Vienaudzis vienaudzim”

Mūsu 10.-12.kl. skolēni piedalās projektā “Vienaudzis vienaudzim”, kura mērķis ir divu mēnešu laikā apmācīt jauniešus pirmās palīdzības sniegšanā.