Gada skolotājs 2017

3. oktobrī Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Vaduguns” atjaunotajā zālē svinīgā pasākumā tradicionāli tika sumināti “Gada skolotāji 2017”. Šogad šim titulam pavisam bija izvirzīti 10 pirmsskolas izglītības iestāžu un 20 vispārizglītojošo skolu skolotāji, no kuriem tika izvēlēti 9 nomināciju laureāti.
Nominantus, laureātus un viņu sveicējus ar ģitāras spēli iepriecināja un visu notiekošo kopā sēja Normunds Karpičs.
Gada skolotājus sveica Domes priekšsēdētaja vietnieks Atis Deksnis, sakot paldies ikvienam no izvirzītajam Gada skolotājiem par viņu veikumu un atzīstot, ka Liepājā ir vislabākie pedagogi, kuriem jābūt gataviem arī nākotnes izaicinājumiem izglītībā.
Skolotājus svētkos sveica Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, uzsverot, ka nav svarīgi, kādu mācību priekšmetu skolotājs māca, bet gan viņa personības spēks un tas, ka viņš mīl savu darbu un dara to ar prieku.
Aizvien populārāka skolēnu vidū kļuvusi foršākā skolotāja noteikšana.
Liepājas 7.vidusskolas konkursa “Gada skolotājs 2017” nominanti:
“Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem” – Olga Ņefjodočkina
“Foršākais skolotājs” – Tatjana Maskaļeviča.