Sporto visa klase

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai – ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, pilnveidojot viņu prasmes strādāt vienotā klases komandā, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību. 

2022./2023. mācību gadā projektā “Sporto visa klase” piedalās 2. a un 2. b klase kopā ar sporta skolotāju Anastasiju Dubovu.

 

Sporto visa klase – [PDF]

Sporto visa klase