Sīkdatņu politika

 

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Izmantojot sīkfailus tīmekļa vietnē

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 7.vidusskola” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), adrese: Celmu 6, Liepāja, LV-3405, tālrunis: 63442710, 27899801, elektroniskā pasta adrese: 7vsk@liepaja.edu.lv

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Nolūks – darīt lietotājiem pieejamus Liepājas 7.vidusskolas Youtube videoklipus, lai tos ērti un mūsdienīgi varētu apskatīt.

Ja lietotājs apstiprina sīkfailu pieņemšanu, tad sīkfailu izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkfailiem (t.sk. informāciju, ka personas dati tiek nodoti trešajām personām, iespējams arī, ārpus Eiropas savienības/ Eiropas ekonomiskās zonas), to izmantošanas nolūkiem. 

Nolūks – nodrošināt izglītības iestādes tīmekļa vietnes 7vsk.liepaja.edu.lv darbību un pamatfunkcijas.

Noraidot sīkfailus vai nesniedzot piekrišanu, lietotājs noraida visus neobligātos un trešo pušu sīkfailus, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamos sīkfailus, kuri ir nepieciešami tīmekļa vietnes darbības un pamatfunkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).

PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKFAILU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA

Liepājas 7.vidusskolas tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkfailu izmantošanu lietotājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkfailu izmantošanu nospiežot pogu “Atteikt”. Sīkfailu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot Liepājas 7.vidusskolas tīmekļa vietnes kājenē “Sīkdatņu iestatījumi” un pēc tam izvēloties attiecīgos iestatījumus.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkfailu bloķētājus, vai mainīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai dzēst sīkfailus savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. 

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTOTIE SĪKFAILI

Liepājas 7.vidusskolas tīmekļa vietnē (7vsk.liepaja.edu.lv) izmanto sīkfailus (arī zināmi kā sīkdatnescookies), kas iegūst tīmekļa vietnes lietotāja personas datus (IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju datumu, laiku).

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:

NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI

Lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkfailu pieņemšanu vai noraidīšanu.

Sīkfaila nosaukums Sīkfaila īpašnieks Derīguma termiņš Izmantošanas mērķis
cmplz_policy_id 7vsk.liepaja.edu.lv 1 gads Glabā pieņemto sīkfailu ID.
cmplz_preferences 7vsk.liepaja.edu.lv 1 gads Glabā nepieciešamo sīkfailu piekrišanas iestatījumus.
cmplz_banner-status 7vsk.liepaja.edu.lv 1 gads Glabā informāciju par to vai sīkdatņu ziņojums tika noraidīts.
cmplz_consented_services 7vsk.liepaja.edu.lv 1 gads Glabā informāciju par to vai lietotājs sniedzis piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.
cmplz_functional 7vsk.liepaja.edu.lv 1 gads Glabā funkcionālo sīkfailu piekrišanas iestatījumus.
cmplz_statistics 7vsk.liepaja.edu.lv 1 gads Glabā statistikas sīkfailu piekrišanas iestatījumus.
cmplz_marketing 7vsk.liepaja.edu.lv 1 gads Glabā mārketinga sīkfailu piekrišanas iestatījumus.

 

MĀRKETINGA SĪKFAILI

Šīs kategorijas sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu jums izvēlēto saturu šajā tīmekļa vietnē un analizējot jūsu interneta pārlūkošanas paradumus citās tīmekļa vietnēs spētu piedāvāt noteiktu reklāmu vai cita veida saturu.

Trešās puses sīkfaili ir sīkfaili no tīmekļa vietnēm vai ārpakalpojumiem, kas tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē, bet nepieder mums, piemēram, lai nodrošinātu Youtube video izmantošanu.

Sīkfaila nosaukums Sīkfaila īpašnieks Derīguma termiņš Izmantošanas mērķis
NID google.com 6 mēneši Reģistrē unikālu ID, kas identificē lietotāja ierīci atgriežoties tīmekļa vietnē. ID pēc tam tiek izmantots mērķētām reklāmām.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

VISITOR_INFO1

_LIVE

youtube.com 6 mēneši Tiek fiksēta lietotāju izvēles tīmekļa vietnē iegultajiem Youtube videoklipiem. Nosaka vai lietotājs izmanto jauno vai veco Youtube saskarnes versiju.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

YSC youtube.com Uz sesijas laiku Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par to, kādus Youtube videoklipus lietotājs ir redzējis.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

PREF youtube.com 1 gads 1 mēnesis Saglabā lietotāja izvēlētos iestatījumus.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

SOCS youtube.com 1 gads 1 mēnesis Pārbauda vai lietotājas sniedzis piekrišanu pirms video atskaņošanas.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

CONSENT youtube.com 1 gads 1 mēnesis Pārbauda vai lietotājas sniedzis piekrišanu pirms video atskaņošanas.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

_Secure-YEC youtube.com 1 gads 1 mēnesis Izmantot, lai izveidotu jūsu interešu profilu un rādītu jums atbilstošas ​​reklāmas citās vietnēs.

 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

 

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir Liepājas 7.vidusskolas atbildīgie darbinieki un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās piekrišanas.

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.