Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – [PDF] – izmaiņas 2021./2022. m.g. 1. semestra – [PDF]

Publikacija+L7vsk_1.sem_2021-22
Pumpurs