Return to Ārpusstundu darbs

Skolas teātris

1991. gadā mūsu skolā tika nodibināts teātris. Doma par teātra nodibināšanu radās skolotājai Natālijai Kuharčukai. Tika izveidotas divas grupas – vecākā un jaunākā, kur bērni varēja apgūt aktiermeistarību, skatuves kustību un runu, dejas, dziedāšanu.

Pirmie skolas teātra iestudējumi bija S. Maršaka “Kaķu māja” un J. Švarca “Parastais brīnums”. Protams, tas vēl nebija īpaši prasmīgi un mākslinieciski. Bet jau trešajā pastāvēšanas gadā skolas teātris saņēma pirmo balvu.

Šodien mūsu skolas teātra repertuārā ir gan klasiskās lugas, gan mūzikli, gan mūzikālās pasakas.

Reizi 4 gados mūsu valstī notiek bērnu un jauniešu teātru festivāls. Skolas teātris piedalījās trīs iepriekšējos festivālos, un mūsu teātrim bija tas gods pārstāvēt Liepājas pilsētu valsts mērogā.

Cēsīs un Valmierā rādījām 3 lugas: Kalderona “Ar mīlestību nejoko”, Zimina “Reiz dzīvoja Bērzlape” un krievu tautas pasaku “Morozko”. Par šīm lugām teātris saņēma Izglītības ministra diplomus.

Teātra pastāvēšanas laikā tika iestudēti vairāk nekā 40 darbi.

Mūsu izrāde “Smiekli un asaras” saņēma diplomu par labāko muzikālo izrādi, daži teātra dalībnieki saņēma diplomus par labāko aktiera darbu.

Daži skolas absolventi, Ļena Močalova, Vjačeslavs Barbosovs, Natālija Kriļa, Sergejs Zdoronkovs, saistīja savu dzīvi ar teātri. Kad viņi atbrauc uz Liepāju, noteikti atnāk uz skolas teātri, stāstā par sevi, par saviem sasniegumiem.

2010. gada 17. maijā, izrādes konkursa atlases laikā, mūsu skolā viesojās pārstāvji no visiem Liepājas skolu teātriem. Mūsu teātris “Impuļss” rādīja Marijas Lado darbu “Ļoti vienkāršs stāsts”, kas vēlāk tika nosaukts par labāko izrādi 2009./2010.m.g. Īpašu prieku sagādāja tas, ka tika novērtēts visu desmit dalībnieku darbs. Kopumā teātris “Impuļss” saņēma 13 diplomus, t.sk. par labāko režiju, labāko skatuves noformējumu un par labākajiem tērpiem.

Īpašs paldies skolas absolventei Irinai Šengelijai, kura ne tikai attēloja vienu no galvenājām lomām, bet arī piedalījās tērpu veidošanā.

Lielu paldies arī gribētos pateikt mūsu teātra iedvesmotājai Natālijai Kuharčukai. Mēs ceram, ka arī turpmāk teātris “Impuļss” iestudēs interesantas lugas.

Maksims Aņiščenkovs 11.b, Jekaterina Zozuļa 12.b