Category: Jaunumi

Stunda “Robotika” – 6.c klase [20.10.2017]

20.oktobrī mūsu skolā atkal viesojās Liepājas pilsētas Domes deputāti: Valērija Agešins un Ludmila Rjazanova. Akcijas “Deputāti skolā” ietvaros tika apmeklēta 6.c klasē nodarbība “Datorika”. Nodarbību vadija informātikas skolotāja Irina Vološinova. Šoreiz deputātiem bija iespēja iepazīties ar to, kā mūsu skolā tiek realizē Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu pamatskolē. Skolēni demonstrēja savas prasmes darbībā ar robotiem, veidojot to kustību programmu.

Izzinošais pasākums “Fizika medicīnā” Liepājas reģionālajā slimnīcā [17.10.2017]

17.oktobrī pl.13:00 Liepājas 7.vidusskolas 30 skolēni(no 8.a kl., 10a kl., 12.b kl.) piedalījās izzinošā pasākumā “Fizika medicīnā” SIA Liepājas reģionālā slimnīcā. Skolēni tika iepazīstināti ar medicīnas profesijām, kuru apgūšanai un ikdienas darbā ir nepieciešamas fizikas zināšanas: radiologs- terapeits, rentgenologs, medicīniskais fiziķis, kā arī ieguva priekšstatu par mediķu ikdienas darbu. Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Iedvesmas stunda” ar Renāru Kauperu [16.10.2017]

16.oktobrī mušu skolas 11.b klases skolēni viesojas Liepājas 5. vidusskolā “Iedvesmas stundā”, kurā iedvesmotājs bija Renārs Kaupers

Tikšanās ar Domes deputātiem [16.10.2017]

16.10.2017. skolu apmeklēja Liepājas Domes deputāti: Valerijs Agešins, Helēna Geriloviča, Ludmila Rjazanova un Pāvels Sereda. Deputātiem bija saruna ar vidusskolas skolēniem, viņi apmeklēja starpdisciplināro stundu 12.a kl. (vēsture + latviešu valoda), kuru vadija Olga Ņefjodočkina un Līvija Kamuškina. Aktu zālē deputāti tikās ar skolas pedagogiem, pastāstot par savu darbu un atbildēja uz interesējošiem jautājumiem.


Video:

Karjeras izglītības ietvaros skolēni apmeklēja Liepājas zonālo valsts arhīvu

Karjeras izglītības ietvaros 6.b klases skolēni apmeklēja Liepājas zonālo valsts arhīvu. Liepājas zonālais valsts arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Liepājas pilsētā, kā arī Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Skrundas un Vaiņodes novados.
Ekskursija noritēja priecīgā gaisotnē .Skolēniem tika pastāstīts par arhīva nozīmi un kā glabājas dažādi dokumenti. Pēc tam skolēniem bija iespēja pašiem atrast vajadzīgo dokumentu un taisīt glābšanas kasti. 6.b klases skolēniem radās priekšstats par arhivāra profesiju, kuru var iegūt vēsture fakultātē.

Izglītojošs projekts “Par sirds veselību”

2017.gada 12.oktobrī mūsu skolēni piedalījās izglītojošā projektā par sirds veselību. Projekta ietvaros bērniem bija iespēja uzdot jautājumus prof.Cendim Ērglim.

Labdarības akcija dzīvnieku patversmei “Liberta”

Šodien, 11.10.2017. labdarības savāktās mantas un dzīvnieku barība tika nogādātā dzīvnieku patversmē “Liberta”.
Liels paldies par atsaucību, ja mantu bija tik daudz, ka nācās vest divas reizes!!!

 

Projekts “Vienaudzis vienaudzim”

Mūsu 10.-12.kl. skolēni piedalās projektā “Vienaudzis vienaudzim”, kura mērķis ir divu mēnešu laikā apmācīt jauniešus pirmās palīdzības sniegšanā.

 

Skolotāju diena – 2017

2017.gada 6.oktobrī Liepājas 7.vidusskolā norisinājās “Skolotāju Diena 2017”. Skolotāju diena tika iesākta ar to, ka skolēni novadīja pirmās divas mācību stundas, pēc tam aktu zālē notika svinīgais pasākums.

Video:

Skolotāju erudīcijas konkurss “Aso prātu cīņa Skolotāju dienā” – 2017

4.skolotāju erudīcijas konkursā “Aso prātu cīņa Skolotāju dienā” piedalījās 12 komandas no skolām un pirmsskolas izglītības iestādes “Delfīns”. Konkursa tēma šogad bija “Skolotāju ceļojums uz Itāliju”, kas ļāva gan doties neklātienes ceļojumā uz šo vilinošo dienvidu valsti, uzzināt zināmas un mazāk zināmus faktus par itāļiem un viņu tradīcijām, kā arī izdziedāt populāras itāļu melodijas.
No mūsu skolas konkursā piedalījās Gunita Lūse, Alīna Aldaga, Olga Ņefjodočkina, Ruta Beile, Inese Intenbergs, Inga Naumčika, Līvija Kamuškina.