^

 

Skolas direktors

Pāvels Jurs

Vēstures skolotājs

 

Direktora vietniece izglītības jomā (1. – 6. klase)

Gunita Lūse

Sākumskolas latviešu valodas skolotāja

   

Direktora vietniece izglītības jomā (7. – 12. klase)

Guna Āboliņa

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

   

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Svetlana Kuprjašova
Krievu valodas un literatūras skolotāja

 

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Iveta KALNIŅA