Pētniecisko darbu lasījumu konference

Dalība pētniecisko darbu lasījumos.
Tā pat kā katru gadu, arī šajā pavasarī, notika 4.-9. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate. Neskatoties uz to, ka mācības notiek attālināti, vairāki skolēni, sadarbojoties ar skolotājiem, izstrādāja pētnieciskos darbus. Šajā gadā pilsētas lasījumiem iesūtījām 14 darbus – valodu, dabaszinību, matemātikas un sociālo zinību jomās. Esam gandarīti, ka par veiksmīgiem darbiem saņēmām 4 diplomus un 3 atzinības.

Darja Kovaļova – 2. pakāpes diploms,
Diāna Bobkova – 2. pakāpes diploms,
Aļesja Tereščenko – 1. pakāpes diploms,
Eļina Goļinska – Atzinības raksts,
Anna Kučerova – Atzinības raksts,
Polīna Salarjova – Atzinības raksts,
Kirils Sovkovs – 2. pakāpes diploms.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri aktīvi iesaistījās pētniecisko  darbu izstrādē.