Gada skolotāja

2020.gada 08.oktobrī svinīgā pasākumā  LOCā “Rožu zālē” tradicionāli sveica “Gada skolotājus”

Liepājas  7. vidusskolas pedagogi “Gada skolotāja” nominācijā “Par kvalitatīvu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” izvirzīja savu kolēģi Svetlanu Makhoninu. Svetlana ir sākumskolas skolotāja un logopēde, kas atrod individuālo pieeju katram skolēnam, spēj saskatīt un attīstīt katra skolēna spējas.

Savukārt, skolēnu līdzpārvalde nominācijā “Foršākais skolotājs” izvirzīja matemātikas skolotāju Annu Voitenko. Audzēkņi viņu raksturo kā draudzīgu un unikālu cilvēku. Skolēni saka, ka ar viņu ir patīkami gan apgūt jaunas zināšanas,  gan pavadīt laiku ārpusskolas pasākumos, t.s. braukt ekskursijās, kopā iet pārgājienos.

 Apsveicam un lepojamies!