Koka rotaļlietu meistars

6.novembrī Liepājas 7.vidusskolā notika karjeras izglītības pasākums “Koka rotaļlietu meistars” pirmo  klašu skolēniem. Pasākums bija organizēts projekta Nr. Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma laikā  skolēni iepazina koka rotaļlietu meistara amatu, uzzināja, kāda ir koka rotaļlietu meistara darba ikdiena, kādas prasmes un iemaņas ir nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts. Arī pašiem skolēniem bija iespēja  iejusties amatnieku lomā un pagatavot sev nelielu koka rotaļlietu- putniņu.