Drošība un higiēna

19.10.2018. skolā notika nodarbība sākumskolas skolēniem par drošību un ielas un par personīgo higiēnas ievērošanu.