Apsveicam un lepojamies!

Apsveicam mūsu skolas 11.b klases skolēnu Igoru Astrausku par iegūto 3.vietu 11.klašu grupā Liepājas Universitātes Fizikas olimpiādē!

Paldies fizikas skolotājai Irinai Tohonovai!